Obrona Cywilna Sławków

Informator dla mieszkańców

 

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie ratunkowe Dąbrowa Górnicza 32 639 89 99
Powiatowa Straż Pożarna

998

32 267 50 31

32 267 50 33

OSP Sławków 32 293 11 48
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

997

32 368 02 55

Komisariat Policji

32 799 78 10

Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego

S P w Będzinie

32 368 07 38
Urząd Miasta 32 293 15 52
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - Straż Miejska 32 293 11 67
Pogotowie energetyczne  w Dąbrowie Górniczej

991

32 262 49 93

32 264 16 63

Pogotowie gazowe

992

32 268 84 74

Pogotowie ciepłownicze

993

32 264 30 41

Z telefonu komórkowego 112
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 32 267 36 57
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 32 267 44 18
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 601 100 100
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych 32 260 99 69
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 260 82 28
SP ZOZ 32 293 10 56
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 32 264 95 84

Poradnik opracowano przy wykorzystaniu materiałów:

  1. „Co zrobić gdy pojawi się zagrożenie?”– WZK Śl. U. W. – Katowice 2001 r.
  2. "Zagrożenia naturalne", IMGW, Warszawa 2002
  3. strona internetowa WZK ŚUW -  www.wsse-kielce.pl
  4. www.ratownictwo.win.pl