Obrona Cywilna Sławków

Pożar


Pożary są uwarunkowane różnymi przyczynami. Około 80% pożarów wybucha z powodu nieprzestrzegania przez ludność przepisów przeciwpożarowych podczas obchodzenia się z ogniem w miejscach pracy i wypoczynku jak również używania niesprawnego sprzętu w gospodarstwach domowych oraz podpaleń.
Istotnym zagrożeniem jest wiosenne i jesienne wypalanie traw, które zwiększa zagrożenie pożarowe lasów stanowiących blisko 30 % powierzchni miasta. Większość obszarów leśnych zakwalifikowanych jest do I kategorii zagrożenia pożarowego, bowiem ok.  80 % tej powierzchni stanowi drzewostan iglasty, w tym 66 % tego drzewostanu to sosna. Pożary lasów wywołane mogą być również od piorunów lub podpaleń, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych – wysoka temperatura powietrza, długotrwała susza.


Na terenie miasta znajdują się stacje paliw (przy ul. Strzemieszyckiej 70-71, Fabrycznej 10 oraz Walcowni 1) oraz magazyny substancji pożarowo niebezpiecznych, dużych zakładów magazynujących materiały łatwopalne (Amerigas Polska Sp. z o.o przy ul. Groniec 1 oraz Polski Gaz SA przy ul. Kolonia Wągródka.
Zagrożenie to zwiększają duże ilości materiałów łatwopalnych przewożonych szlakami kolejowymi i drogowymi przebiegającymi przez miasto.
Skutki to: zagrożenie dla życia i zdrowia, duże zniszczenia materialne, utrudnienia komunikacyjne w rejonie ewentualnego zdarzenia, przerwy w funkcjonowaniu zakładów.
Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

NIE DOPUŚĆ DO POWSTANIA POŻARU !!!

 • ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel;
 • nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania;
 • utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne;
 • nie przeciążaj sieci elektrycznej, korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem  a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć;
 • nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych w pobliżu firan i innych łatwopalnych materiałów;
 • nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, zapałek, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów;
 • nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;
 • utrzymuj w czystości i porządku pomieszczenia magazynowe (piwnice, strychy, garaże). Nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, czasopism, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.;
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać się nim;
 • popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku;
 • zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększą szansę przeżycia;
 • naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.


W RAZIE POWSTANIA POŻARU
Zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwij straż pożarną,

 • przystąp, przy użyciu podręcznych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. W swoich działaniach kieruj się rozwagą i nie dopuść do powstania paniki;
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne;
 • jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i tarzaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować;
 • gdy pożar i swąd obudzi Cię ze snu, zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. okno);
 • jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się dym, otwórz okno i wzywaj pomocy;
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze (dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne);
 • opuszczając mieszkanie dopilnuj aby uczynili to wszyscy domownicy. Szczególną uwagę zwróć na dzieci, które potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp. .


PO POŻARZE:

 • nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, itp.;
 • jeśli byłeś ubezpieczony skontaktuj się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, zrób zdjęcia zastanych zniszczeń, zarówno budynku (mieszkania) jak i wyposażenia;
 • jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela;
 • wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę przez wiele godzin;
 • gdy potrzebujesz żywności, mieszkania lub straciłeś w pożarze osobiste rzeczy, zgłoś się do MOPS lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych;
 • jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny i musisz opuścić dom:
 • poproś policję o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecności,
 • zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową,
 • poinformuj krewnych, przyjaciół, pracodawcę, szkołę, urząd pocztowy, agenta ubezpieczeniowego o miejscu Twojego tymczasowego zakwaterowania