Obrona Cywilna Sławków

Wypadki radiologiczne


Mogą zdarzyć się wszędzie tam gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach i liniach kolejowych.
Wypadki radiologiczne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie.
W normalnych warunkach ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę promieniowania ze słońca, radioaktywnych pierwiastków w glebie i w skałach, urządzeń domowych takich jak: telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz rentgenowskich urządzeń medycznych i dentystycznych. Promieniowanie nie jest wykrywalne przez wzrok, węch ani żaden inny organ zmysłu. By zminimalizować skutki promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy czynniki, które o tym decydują, a mianowicie:

Odległość – im jest większa pomiędzy Tobą a źródłem promieniowania tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz,
Osłona – podobnie jak odległość im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą a źródłem promieniowania tym lepiej. Właśnie dlatego, w czasie wypadków radiologicznych, władze będą zalecać pozostawanie wewnątrz pomieszczeń. W niektórych przypadkach, ściany twojego domu będą wystarczającym zabezpieczeniem.
Czas – większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci natężenie promieniowania. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu zagrożenia zmniejszy pochłoniętą dawkę promieniowania. Po wystąpieniu wypadków radiologicznych, lokalne władze będą monitorować wszystkie przypadki pojawienia się promieniowania i określać, kiedy minie zagrożenie

NA WYPADEK KATASTROFY MIEJ PRZYGOTOWANE NASTĘPUJĄCE RZECZY:

 • latarkę z zapasowymi bateriami;
 • przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami;
 • apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy;
 • alarmowy zapas żywności i wody;
 • zapas worków do przechowywania żywności i skażonej odzieży;
 • otwieracz do konserw;
 • solidne obuwie.

Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Przygotuj plan oraz sposoby powrotu do domu członków rodziny, jeżeli w czasie wystąpienia zagrożenia są rozdzieleni (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole). Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych w innych miejscowościach, aby służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Upewnij się czy wszyscy członkowie twojej rodziny znają nazwisko, adres i nr telefonu osoby kontaktowej. Jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, zastanów się nad zabezpieczeniem paszy dla zwierząt hodowlanych, ujęć wody pitnej oraz pomieszczeń dla nich.

PODCZAS WYDARZENIA:

 • zachowaj spokój, nie wszystkie wypadki związane z wydostaniem się substancji promieniotwórczych są dla Ciebie niebezpieczne. Wypadek może dotyczyć obszaru zakładu i nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych;
 • uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajową lub lokalną. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się - wykonaj zalecenia wynikające z komunikatów;
 • w przypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:
  • zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu,
  • zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi,
  • wyłącz wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
  • zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe,
  • udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już bezpiecznie,
  • jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem.
 • bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu;
 • jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonuj je niezwłocznie, według zaleceń władz (służb ratowniczych), zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy;
 • przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub w lodówce:
  • niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz,
  • zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.
 • gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
  • spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
  • dokładnie umyj całe ciało,
  • włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij
 • postępuj zgodnie z zaleceniami władz (służb ratowniczych) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.


PO WYDARZENIU:

 • gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażenie poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym;
 • unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu (działki), dopóki nie będą zbadane przez lokalną terenową stację sanitarno-epidemiologiczną;
 • w przypadku ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz dom (mieszkanie).


PAMIĘTAJ !!!

O swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach.