Obrona Cywilna Sławków

Wypadki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi


Toksyczne środki przemysłowe (TŚP) są produkowane, przechowywane lub przewożone w celu zabezpieczenia i utrzymania produkcji szeregu wyrobów niezbędnych dla społeczeństwa. Stosuje się je w bardzo wielu gałęziach przemysłu np. gumowym, celulozowo-papierniczym, metalurgicznym, przy produkcji nawozów sztucznych, farb i lakierów. W przypadku wydostania się tych środków, najczęściej wysokotoksycznych związków chemicznych ze zbiorników, cystern lub aparatury technologicznej mogą powstawać zagrożenia dla ludzi i środowiska, często o charakterze katastrofy ekologicznej. Wyciek substancji toksycznych do środowiska może nastąpić w wyniku awarii produkcyjnej, zniszczenia zakładu, zbiornika, lub podczas transportu.
Na terenie miasta znajdują się zakłady pracy magazynujące środki toksyczne. Pewne zagrożenie od TŚP stanowi odcinek drogi Nr 94 o długości 4,1 km – trasy szybkiego ruchu Katowice – Kraków oraz ul. Hrubieszowska wykorzystywana do transportu różnego rodzaju środków toksycznych jak: etylina, olej napędowy, propan-butan, acetylen, amoniak, chlor ciekły i wiele innych. W wyniku katastrofy drogowej z udziałem samochodów z tymi środkami zagrożona byłaby ludność zamieszkała bezpośrednio przy tych szlakach komunikacyjnych.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonych z tyłu i przodu pojazdu.

PRZED AWARIĄ:

 • zorientuj się czy na terenie twojego miasta produkowane są lub magazynowane surowce lub produkty chemiczne charakteryzujące się właściwościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne dowiedz się, czy są nimi przewożone niebezpieczne substancje chemiczne. Jeżeli tak, to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę o sposobach postępowania;
 • zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych, przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu;
 • bądź przygotowany na ewakuację, może ona potrwać nawet kilka dni.


PODCZAS AWARII:

Przebywając w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem się jakichkolwiek toksycznych środków przemysłowych należy:

 • zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi, powiadomić straż pożarną i policję;
 • zamknąć okna i wyłączyć wentylację, gdy znajdujesz się w samochodzie;
 • chronić drogi oddechowe dostępnymi środkami ( chusteczka, szalik, ręcznik zmoczony w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej);
 • opuścić rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru, omijając miejsce awarii. Jeśli jest to niemożliwe a miejsce awarii nie jest Ci znane, schroń się do pomieszczeń;
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach;
 • jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygasić piece, zamknąć przewody kominowe i wentylacyjne. Gdy zostanie zarządzona ewakuacja - zamknij okna, mieszkanie, powiadom sąsiadów i udaj się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służby porządkowe;
 • przystąpić niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się toksycznego środka, gdy nie zdążyłeś opuścić mieszkania;
 • w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo i skażenia chlorem udaj się na wyższe kondygnacje budynku,
 • w przypadku amoniaku kieruj się do pomieszczeń położonych na niskich kondygnacjach,
 • wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy zwilżone w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej);
 • zabezpieczyć żywność i wodę w szczelnych pojemnikach;
 • nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu;
 • słuchać komunikatów radiowych i telewizyjnych, stosować się do przekazywanych zaleceń i komunikatów.


PAMIĘTAJ !!!

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej, zanim stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia.

PO AWARII:

 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń;
 • po przejściu obłoku skażonego powietrza i odwołaniu alarmu, dokładnie przewietrz wszystkie pomieszczenia;
 • nie spożywaj żywności, która nie była odpowiednio zabezpieczona, bądź zbadana przez terenową stację sanitarno – epidemiologiczną;
 • jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic, a następnie zgłoś się do lekarza;
 • skażoną odzież spakuj w szczelnym pudle (worku foliowym) i zgłoś do urzędu miasta konieczność jej usunięcia;
 • dowiedz się w urzędzie miasta czym i jak odkazić ziemię i nieruchomości.