Obrona Cywilna Sławków

Zagrożenie


Szeroki zakres zdarzeń, wywołanych zjawiskami przyrodniczymi lub spowodowanych działalnością człowieka, które wywierają negatywny wpływ na funkcjonowanie politycznych i gospodarczych struktur państwa, na warunki bytowania ludności oraz środowiska naturalnego określamy pojęciem zagrożenia.
Z zagrożeniami, których ofiarami mogą paść również mieszkańcy naszego miasta możemy się spotkać niezależnie od pory dnia i roku. Skala tych zagrożeń i ich rodzaj może być bardzo różnorodna.
Do najbardziej prawdopodobnych zagrożeń należą:

I. Zagrożenia spowodowane działaniem sił przyrody:

 • powodzie i podtopienia,
 • pożary,
 • wichury (silne wiatry i huragany),
 • burze połączone z wyładowaniami,
 • śnieżyce, zamiecie i mrozy,
 • epidemie i epizootie,
 • długotrwałe upały i susze,

 

II. Zagrożenia związane z działalnością człowieka:

 • katastrofy budowlane,
 • katastrofy komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze),
 • skażenia promieniotwórcze,
 • skażenia chemiczne (toksycznymi środkami przemysłowymi),
 • terroryzm i bioterroryzm,
 • niewypały i niewybuchy,
 • degradacja środowiska,
 • awarie sieci gazowniczej, energetycznej, wodociągowej