Obrona Cywilna Sławków

Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu

 

  • służby w obronie cywilnej,
  • edukacji dla bezpieczeństwa,
  • szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności,
  • wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie.

Art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.)