Obrona Cywilna Sławków

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności


 1. Służbę ostrzegawczą;
 2. Ewakuację;
 3. Przygotowanie i organizowanie schronów;
 4. Obsługę środków zaciemnienia;
 5. Ratownictwo;
 6. Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 7. Walkę z pożarami;
 8. Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 9. Odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 10. Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 11. Doraźną pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 12. Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 13. Doraźne grzebanie zmarłych;
 14. Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 15. Dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.