Obrona Cywilna Sławków

Alarm


Po usłyszeniu sygnału alarmu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

  • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
  • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
  • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

  • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
  • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
  • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

 

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć.

Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia.

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.