Obrona Cywilna Sławków

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska


Po usłyszeniu sygnału o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

  • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
  • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.


Przebywając na terenie otwartym należy:

  • opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.


Przebywając w pomieszczeniach należy
:

  • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.