Obrona Cywilna Sławków

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami

Po usłyszeniu sygnału uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

  • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
  • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody i paszy,
  • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
  • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
  • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC,
  • postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.